fbpx

facebook-icontwitter-iconinstagram-iconpinterest-iconpinterest-icon

Çocuklarda İşitme Kaybı

Çocuklarda İşitme Kaybı

Çocukların gelişiminde işitme çok önemli bir yere sahiptir. İşitme ile çocuk; sesleri tanımayı, sesleri taklit etmeyi öğrenir ve böylece dil gelişimini sağlar. İşitme, ayrıca çocuğun tehlike uyarılarını alabilmesini, iletişim kurmasını, sosyal becerilerini geliştirmesini ve kendisini yönlendirmesini sağlar.

İşitmenin, sadece beş duyudan biri olduğu düşünülmemeli, çocukların kişilik ve davranışlarının gelişiminde çok önemli bir role sahip olduğu unutulmamalıdır.

Çocuklarda görülen işitme sorunlarının sebepleri nelerdir?

Doğan her bin bebekten dördünde, değişik derecelerde kalıcı işitme kaybı görülmektedir. Yeni doğanlarda, travma ya da kalıtsal durumlar da dahil olmak üzere işitme kaybının birçok nedeni vardır. Kulak ve işitme sorunu, çocukluk çağında da ortaya çıkabilir. Orta kulak enfeksiyonu ve yüksek düzeyde gürültü, edinilmiş işitme kaybının en sık görülen nedenlerindendir.

Çocukların yaklaşık yarısı, orta kulakta enfeksiyon ve sıvı birikimi sorunu yaşarlar. Bunun sonucu olarak geçici ya da kalıcı işitme kaybı oluşabilir. Sık kulak hastalığı olan çocukların aralıklarla işitme güçlükleri yaşayacağı da unutulmamalıdır. Bir çocuğun öğrenme yeteneği ve davranışları, işitme sorunları nedeniyle özellikle okul çağının ilk yıllarında olumsuz şekilde etkilenebilir.

Çocuklarda İşitme kaybının erken teşhis neden önemlidir?

Ailenin bilinçli yaklaşımı, çocuklarındaki işitme probleminin bir an önce ortaya çıkarılmasında önemli bir etkendir. Teşhis, doktor muayenesi ve gerekiyorsa ileri teknolojinin sağladığı olanaklarla yapılan işitme testleriyle konulmaktadır. Ancak, çocukların işitme değerlendirmesi, yetişkin insanlarınkinden tamamen farklıdır. Hassas cihazlarla yapılan ölçümlerin dışında, genetik testlere de başvurulması gerekebilir. Bundan dolayı, başvurulan merkezin ileri teknolojik sistemlere ve işitme laboratuvarına sahip olması ve testlerin, uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

İşitme duyumuz doğumda gelişmesini tamamlamıştır, dolayısıyla günümüzde yenidoğan bir bebekte dahi işitme kaybını belirlemek mümkündür. İşitme testinin en kısa sürede yapılması, özellikle ailede kalıtsal işitme kaybı olan kişiler varsa çok önemlidir. Bu nedenle, doğumda işitme kaybı olasılığı bulunan çocuklar için tarama programları da uygulanmaktadır. Araştırmalar, çok ağır işitme kayıpları dışında, işitme kaybı olan çocukların konuşma dili gelişiminin 6 aydan önce işitme cihazı kullanmaya başlanırsa normal işitmeye sahip çocuklar ile aynı düzeyde olduğunu göstermektedir.