fbpx

facebook-icontwitter-iconinstagram-iconpinterest-iconpinterest-icon

Burun Estetiği Ameliyatlarında Yaşın Önemi

Burun Estetiği Ameliyatlarında Yaşın Önemi

Burun estetiği ameliyatlarına yaşın da bir önemi ve belirli bir faktörü vardır. Son dönemde yapılan başvuruların en yoğun olduğu yaş; 20’li yaşlardır. Çocukluk döneminde burnunun şeklinin çok güzel olduğunu ancak ergenlikle birlikte burnunun değişerek bozulduğunu belirten hasta sayıları bir hayli fazladır.Genellikle ergenlik döneminde burnun değişikliğe uğraması ve istenilen yüz hatlarına uygun olmaması nedeniyle de estetik yaşı 20’li yaşların başına kadar inmiştir. Bir diğer estetik talebi; gözlük kullanan kişilerin, uzun süre gözlük kullanmasından sonra, burun üzerindeki kemerinin büyümesi durumunu yaşayan kişilerden gelmektedir. Gözlük kullanımının burun kemerini büyüttüğü konusunda bilimsel bir veri yoktur ancak bu tip şikayetlere sıkça rastlanır.

Burun estetiği talebinde başvuru yaşı düştükçe; izlenecek yol konusunda erkek ve kadın olarak değerlendirme yapmak doğru olacaktır. Burun gelişimi kadınlarda, erkeklere göre erken tamamlanır. Vücut gelişimi de aynı şekilde gerçekleşir ve erkeklerde boy ve yüz ve burnun uzaması 18 yaşına kadar sürer. Ancak kız çocuklarında genellikle 16 yaşında büyüme durur. Bu nedenle kız çocuklarında 16 yaşından sonra, gerekli görüldüğü takdirde burun ameliyatı yapılabilir ama erkek çocuklarında bu yaş sınırı 18’dir.

Yaş konusundaki ayrım; gelişime ve anatomik büyümeye göre belirlenir. Ancak burun estetiğinde bir diğer önemli konu da psikolojidir. Çünkü; yüz ifadesinde burun, çok önemli bir yere sahiptir. Burnun estetik görünümünün değişmesine ve bu değişimin boyutlarına karar verilmesine ihtiyaç duyulan şey; psikolojik olgunluktur. Bu noktada da doktorlara büyük iş düşmektedir; burun estetiği için başvuran ve 18 yaşının altındaki kişilerde yapılan görüşmelerde, genç bireyin bu ameliyata hazır olup olmadığı iyice anlamalı ve gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. Doktor, bir tereddüt sezerse, ameliyatı daha ileri bir yaşta gerçekleştirmesi için hastasını ikna etmelidir.

İleri yaşlarda burun estetiği yaptırmak için herhangi bir engel yoktur. Ancak 40’lı yaşlardan sonra burunda yaşanan değişime adaptasyon, daha zor olabilir. Bu durumun kritikliği erkeklerde çok daha ön plana çıkar. Bu yüzden, 50 yaşından sonra erkeklerde burun ameliyatına çok dikkatli yaklaşılmalıdır.

Burun Estetiği Kızlarda 15’e Erkeklerde 16’ya İndi

Son yıllarda 15-16 yaşlarındaki gençlerde, burun estiğine karşı oldukça yoğun bir ilgi oluştu. Görselliğin yüceltilmesi, ön plana çıkarılması nedeniyle, amaç; fark edilmek ve beğenilmek olmuştur. Ergenlik dönemi özelliklerine bir de popüler kültürün etkisi eklenince, burun estetiği isteyen gençlerin sayısı gün geçtikçe artmakta ve bu gençlerin ayna karşısında fazla zaman geçirmesi sonucu, daha fazla estetik operasyon istedikleri ortaya çıkmaktadır. Rol model almaya ve de etkilenmeye en açık yaşlar olan 13-18 yaş aralığı;  görsel ya da yazılı basının giyim tarzlarını ve kusursuz fiziksel özellikleri  sürekli ön plana çıkarması sonucu fazlasıyla etkilenmektedirler. Burada önemli olan, bu yaş grubundaki kişilere estetik operasyon yapılmasının doğru olup olmayacağıdır.

Genç  Yaş Grubundakilerin Estetik Ameliyat Yaptırması Doğru mudur?

13-18 yaş aralığındaki kişiler, tam olarak ruhsal ve fiziksel gelişimini tamamlamamışlardır. Dolayısıyla, bu yaş grubundaki her estetik ameliyat isteyen kişiye, istediği estetik ameliyatı yapmak doğru değildir. Ancak gençlerin fiziksel olarak isteklerini ya da yaşadıkları sorunları, aynı derecede değerlendirmek ve estetik ameliyatı talebinde bulunan tüm genç yaştaki kişilere birden karşı olmak da yanlıştır. Öyle estetik sorunları olanlar vardır ki, başarılı bir estetik ameliyatı sonunda, gencin özgüvenini artış sağlanarak ruhsal ve sosyal yaşamında son derece olumlu sonuçlar alınabilir. 

Hekimlerin 18 Yaşından Önce Estetik Operasyona Sıcak Bakmama Nedenleri 

18 yaş öncesinde birçok estetik operasyonu, doktorlar tarafından önerilmemektedir ve bunun da iki nedeni vardır. Birinci nedeni; gençlerin henüz fiziksel gelişimlerini tamamlamadıkları nedeniyle yapılacak olan işlemler sonucu, uzun sürede elde edilecek ve ideal bir sonuca ulaştıracak sonucu elde etmenin zor olması. İkinci nedende; bu yaştaki gençlerin henüz ruhsal olgunluğa erişmemiş olmalarıdır. Gençlerin ruh hallerinin inişli çıkışlı olması ve beden algılarının da sürekli değişmesi, çok önemli bir nedendir. Geriye dönmenin imkansız olduğu estetik ameliyatından sonra, gencin sonucu nasıl karşılayacağını kestirmek zordur. Gençler, bu dönemde abartılı tepki verebilir ve sonuçtan memnun kalmayabilirler. Hatta, bu şekilde okula gidemem, deyip eğitimlerini yarım bırakmaya da kalkışabilirler.